ZŠ Pardubice - Studánka - Testování IQ - informace pro rodiče

Testování IQ - informace pro rodiče

2. června 2016, 22:28 Ing. Petra Antlová

Ve středu 1.6. úspěšně proběhlo první testování IQ žáků naší školy. Testu, který probíhal pod vedením koordinátora testování společnosti Mensa Mgr. Dany Havlové, se zúčastnilo 132 dětí. Výsledky zašle Mensa na adresu testovaného dítěte nejpozději do tří týdnů od data testování.  Pokud Vám v této lhůtě pošta výsledek nedoručí, napište prosím e-mail Mgr. Daně Havlové (danahavlovamensacz) – pokyny naleznete na stránkách http://www.mensa.cz/testovani-iq/ v části „Výsledky testování“.

Přihlášené děti v době čekání na testy, strávily pohodové dopoledne ve společnosti nejrůznějších deskových a společenských her. Sehrály napínavý piškvorkový turnaj, vyzkoušely hru ABAKU, některé děti si užily spoustu legrace při hře Activity, Bang, Fauna aj. Věřím, že v den svého svátku :-)  děti i tak prožily příjemné dopoledne. Moc děkuji Lauře Škorjancové, Tereze Hauptové a Matějovi Macháčkovi za skvělou pomoc při organizaci dne.

Ing. Petra Antlová