ZŠ Pardubice - Studánka - Info k místnímu akčnímu plánu rozvoje

Info k místnímu akčnímu plánu rozvoje

Na webu statutárního města Pardubice jsou umístěny informace o průběhu tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Pardubice (MAP). Protože MAP má vycházet z potřeb týkajících se předškolního, základního a zájmového vzdělávání v území ORP Pardubice, je součástí i dotazník pro rodiče dětí a žáků a ostatní veřejnost, pokud by měli zájem se zapojit do diskuze o vzdělávání.

http://www.pardubice.eu/projekty/projekty-spolufinancovane-z-dotacnich-programu/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-orp-pardubice/

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy