ZŠ Pardubice - Studánka - Informace ke školnímu roku 2016/17

Informace ke školnímu roku 2016/17

V při­ložených sou­bo­rech nalezne­te infor­ma­ce o umís­tění tříd v tom­to školním ro­ce, učební plán ško­ly a přehled třídních schůzek, konzul­tačních odpo­lední a  dnů vol­na.

organizace-schuzky-rady-20162017-pro-web

umisteni-trid-zs-studanka-20162017n

ucebni-plan-20162017

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy