ZŠ Pardubice - Studánka - Organizace prvního týdne školního roku 2016/2017

Organizace prvního týdne školního roku 2016/2017

Školní rok 2016/2017 začíná ve čtvrtek  1. září 2016.

Ve čtvrtek 1. září proběhne jedna vyučovací hodina.

Rodiče prvňáčků po přivítání ve třídách v 8 hodin pozveme na úvodní schůzku s vedoucí školní družiny. Schůzka proběhne od 8.15 do 8.45 ve školní jídelně.

Od 9 do 9.30 hodin budou naši prvňáčci pasováni na školáka – pasování dle počasí proběhne na školním hřišti nebo v tělocvičně.

Od 17 hodin proběhnou v  1. třídách třídní schůzky.

V pátek 2. září budou s žáky ve třídách po celý den třídní učitelé. Na 1. i na 2. stupni s výjimkou 1. tříd proběhnou čtyři vyučovací hodiny třídnických prací, v rámci kterých si žáci budou moci zakoupit sešity na školní rok. Od třídního učitele získají žáci informaci o výši platby za sešity 1. září.

Třídy 1. stupně končí po 4. vyučovací hodině (11.50) a odcházejí na oběd. Žáci 2. stupně se pátou vyučovací hodinu vyučují předmět, který je učí jejich třídní učitel a odcházejí na oběd ve  12.45. 

Prvňáčci se v pátek 2. září učí dvě vyučovací hodiny do 9.45 (od 9.45 funguje školní družina). V pondělí 5.září tři vyučovací hodiny do 10,40 (od 10,40 funguje školní družina). Od 6. září začíná výuka dle rozvrhu ( čtyři vyučovací hodiny do 11.50).

Všem žákům školy přejeme do nového školního roku šťastné vykročení.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy