ZŠ Pardubice - Studánka - Sběr použitého kuchyňského oleje