ZŠ Pardubice - Studánka - Zimní burza na Studánce

Zimní burza na Studánce

ZŠ Par­du­bi­ce- Stu­dánka po­řá­dá ve školní jí­delně

BUR­ZU (podzimního a zimního ob­le­čení a spor­tovních potřeb)


PON­DĚLÍ 21.11. 2016

Příj­em:                15.00 - 16.30 hod.(sa­mi si zvol­te cenu)

Pro­dej:                17.00 – 18.00 hod.                              

Vý­d­ej:                  18.00 - 19.00 hod.(při­j­de­te si buď pro peníze z pro­daného zboží, ne­bo si ho odne­se­te zpět)

Při­jím­á­me:   zimní i ko­leč­k­ové brus­le, lyže + bo­ty, běžky+ bo­ty, snow­bo­ar­dy + bo­ty, přil­by, spor­tovní obuv ,  zimní bun­dy, apod.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy