ZŠ Pardubice - Studánka - Změna školního řádu

Změna školního řádu

23. listopadu 2016, 10:36 Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od 1.12.2016 dochází v naší škole ke změně školního řádu. Změna se týká používání mobilních elektronických zařízení během vyučování včetně přestávek (týká se telefonů, tabletů, herních konzolí apod.). Změnu schválila školská rada a projednala ji pedagogická rada.

Ke změně školního řádu jsme se rozhodli z těchto důvodů:

 1. Mobilní zařízení narušují pedagogický proces (ruší jak samotné žáky, tak pedagogy).

2. Mohou být nástrojem kyberšikany (videa umístěná na soc. sítích dokáží někdy pořádně ublížit).

3. Je vážně narušena komunikace mezi vrstevníky, kdy se žáci uzavírají do virtuálních světů a čím dál méně si spolu dokáží popovídat.

4. Po přestávce strávené na mobilu nejsou včas připraveni na výuku a nestihnou si často ani odskočit na toaletu.

5. Mob. zařízení mají zapnutá i u jídla ve školní jídelně.

Samozřejmě chápeme, že dnes jsou mobilní telefony nepostradatelnou součástí běžného dne, zejména při kontrole vašich dětí po vyučování v mimoškolních zájmových činnostech, kroužcích atd. Z tohoto důvodu nezakazujeme nošení mobilních zařízení do školy. Bude ale povinnost žáků, aby si svá mobilní zařízení při vstupu do školy vypnuli. Zapnutí a používání povoluje učitel z důvodu využití při výuce nebo v neodkladných osobních situacích žáka.

V době tělesné výchovy si žáci mohou odložit mobilní telefon do kabinetu učitele TV. V jiných hodinách a v době přestávek musí mít žáci mobilní telefon u sebe v kapse (popř. dívky v nějaké vhodné malé taštičce). Mobilní telefon je možné na II. st. uložit též do skříňky v šatně. V tom případě ale vybavte šatní skříňku Vašeho dítěte kvalitnějším zámkem s FAB, aby byla skříňka vzhledem k hodnotě přístroje řádně zabezpečená.

                    Děkujeme za pochopení a za spolupráci, Filip Patlevič, ŘŠ

Aktuální znění školního řádu:

Mobilní elektronické zařízení může žák do školy přinést jen s vědomím rodičů a na vlastní riziko. Žák nesmí mobilní elektronické zařízení využívat k činnostem, které mohou ohrozit důstojnost spolužáků a pracovníků školy. Po celou dobu pobytu ve škole včetně přestávek musí být přístroje vypnuty. Zapnutí a používání povoluje učitel z důvodu využití při výuce nebo v neodkladných osobních situacích žáka. Na území školy a na akcích školy se bez souhlasu učitele nesmí pořizovat zvukové či obrazové záznamy.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy