ZŠ Pardubice - Studánka - Studánecký florbalový turnaj

Studánecký florbalový turnaj

V pá­tek 27.1.2017 skon­­či­lo tří­­denní klání 4. -9. tříd ve flor­bale. Dě­ku­­ji všem zú­­častněným za před­ve­­dené výko­­ny a hlavně hru, kte­rá se ne­s­­la v du­­chu fair play. Gra­tula­­ce ví­t­ězům a čest po­raženým. Dě­kuje­me ta­ké na­šim dívkám z 6. C za taneční zpest­ření turnaje.

Výsledky:

26.1. - 6. a 7. tří­­dy

1. mís­­to- 6. A

2. mís­­to- 7. B

3. mís­­to -7. C

4. mís­­to- 7.A

5. mís­­to- 6.C

6. mís­­to- 6.B

24.1.- 8. a 9. tří­­dy

1. mís­­to- 9. A

2. mís­­to- 8.C

3. mís­­to -9.C

4. mís­­to- 9.B

5. mís­­to- 8.B

6. mís­­to- 8.A

27.1.- 4. tří­­dy 

1. mís­­to- 4.A

2. mís­­to- 4.B

3. mís­­to- 4.C

4. mís­­to- 4.D

27.1.- 5. tří­­dy

1.mís­­to- 5.C

2.mís­­to- 5.B

3. mís­­to- 5.A

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy