ZŠ Pardubice - Studánka - Studánecký florbalový turnaj

Studánecký florbalový turnaj

V pátek 27.1.2017 skon­či­lo tří­denní klání 4. -9. tříd ve flor­bale. Dě­ku­ji všem zú­častněným za před­ve­dené výko­ny a hlavně hru, kte­rá se nes­la v du­chu fair play. Gra­tula­ce ví­t­ězům a čest po­raženým. Děkujeme také našim dívkám z 6. C za taneční zpestření turnaje.

Výsledky:

26.1. - 6. a 7. tří­dy

1. mís­to- 6. A

2. mís­to- 7. B

3. mís­to -7. C

4. mís­to- 7.A

5. mís­to- 6.C

6. mís­to- 6.B

24.1.- 8. a 9. tří­dy

1. mís­to- 9. A

2. mís­to- 8.C

3. mís­to -9.C

4. mís­to- 9.B

5. mís­to- 8.B

6. mís­to- 8.A

27.1.- 4. tří­dy 

1. mís­to- 4.A

2. mís­to- 4.B

3. mís­to- 4.C

4. mís­to- 4.D

27.1.- 5. tří­dy

1.mís­to- 5.C

2.mís­to- 5.B

3. mís­to- 5.A

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy