ZŠ Pardubice - Studánka - Den otevřených dveří školy

Den otevřených dveří školy

Vážení zákonní zástup­ci žá­ků ško­ly, ro­di­če bu­dou­cích ško­lá­ků a další přízn­iv­ci ško­ly!

Dovol­te nám pozvat Vás na Den otevřených dve­ří na­ší ško­ly.

Dne 22. února 2017 od 9 do 12 ho­din a od 14 do 16.30 hodin

Od 9 do 12 ho­din můž­e­te sle­dovat prá­ci v ­ho­di­nách ne­bo se zú­častnit pro­hlídky ško­ly.

Pro­hlídka ško­ly za­číná vž­dy v ­ce­lou ho­di­nu (9, 10, 11 ho­din) u vcho­du hlavní bu­dovy.

Od 14 do 16.30 ho­din si můž­e­te pro­hlédnout výs­tavky pra­cí žá­ků, prá­ci v záj­mových krouž­c­ích ne­bo se zú­častnit pro­hlídky ško­ly.

Pro­hlídka ško­ly za­číná vž­dy v ­ce­lou ho­di­nu (14, 15, 16 ho­din) u vcho­du hlavní bu­dovy.

                                                                  Ve­dení ško­ly

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy