ZŠ Pardubice - Studánka - Informace ke školnímu roku 2017/18

Informace ke školnímu roku 2017/18

V při­ložených sou­­bo­rech nalezne­­te infor­­ma­­ce o umís­­tění tříd v to­m­­to školním ro­­ce, u­čební plán ško­ly a přehled třídních schůzek, konzul­tačních odpo­lední a  dnů vo­l­­na.

organizace-schuzky-rady-20172018-pro-web

ucebni-plan-20172018

umisteni-trid-zs-studanka-20172018

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy