ZŠ Pardubice - Studánka - Nabídka kroužků 2017/2018

Nabídka kroužků 2017/2018

Nabídka kroužků ve školním roce 2017/2018

V příloze přikládáme nabídku zájmových útvarů, které budou v případě zájmu žáků probíhat v naší škole ve školním roce 2017/2018.

Do kroužku se můžete přihlásit vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním třídnímu učiteli nebo přímo vedoucímu kroužku. Pokud vyplníte přihlášku naší školy do kteréhokoliv kroužku, předáme ji organizátorům kroužků.

DŮLEŽITÉ: Každý kroužek musí mít svou samostatnou přihlášku.

Agentura Kroužky  Mgr. Květy Štěrbové  má vlastní přihlášku na kroužky, kterou je možné stáhnout si v příloze, nejlépe se však přihlásit přímo na webu agentury. Kontakt t: 777 280 288, 777 352 263,  www.krouzky.cz.

Hudební škola U nás pořádá zápis do svých lekcí  v učebně hudební výchovy naší školy (pavilon odborných učeben) v polovině září – termín bude upřesněn. Případné bližší informace obdržíte u ředitele školy Ing. Martina Chmelaře, t: 775 078 192, www.hudebni-skola.unas.cz. Hudební škola má vlastní přihlášku, kterou obdržíte u zápisu.

O kroužcích organizovaných paní Šarochovou se můžete více dozvědět na webových stránkách www.kroužkyproděti.cz  nebo www.daitoryu.cz. Kontakt na paní Šarochovou – t: 775 110 776.

 V příloze najdete formulář  přihlášky pro případné zájemce o kroužky florbalu, který zajišťuje DDM ALFA.  S případnými dotazy ohledně florbalu se obracejte na pí. Janečkovou Zuzanu – tel.: 739138717, popř.: zuzanajaneckovaddmalfacz.

V příloze rovněž přikládáme nabídku basketbalových  kroužků pro dívky BK Studánka.  Na kroužky  se  nejlépe  přihlásíte na 1. tréninku, případně je možné se předem domluvit s trenérkou Pavlínou Chocholoušovou  - t: 731 260 944, www.bkstudanka.cz

Krou­žek pro dě­ti VĚ­DA NÁS BAVÍ – dě­ti se v kroužku hravou a zábavnou for­mouseznámí s ta­ji vědních obo­rů (fyzika, che­mie, as­t­ro­no­mie, přír­o­do­pis), po­staví si eko­lo­gický au­to­mo­bilfungu­jí­cí mo­del trávi­cí soustavy, zjis­tí, jak vzni­ka­jí mapy ne­bo pro­niknou do tajem­ství stav­by pe­ri­skopu apod. Zkrátka vyzkou­ší si, ja­ké to je, stát se na chví­li ma­lým věd­cem.

Lek­ce jsou na­pros­to bez­pečné a vhodné už pro dě­ti od 6 do 12 let.

Přih­lášky a ví­ce infor­ma­cí na we­bu kroužky VĚ­DA NÁS BAVÍ.(www.ve­danasbavi.cz)

Ještě upozorňujeme na možnost výuky zpěvu u chlapců 1. stupně vedených pracovníky Základního uměleckého sboru Bonifantes.  Místo ačas výuky bude upřesněn.  Zájemci se mohou domlouvat telefonicky s uměleckým ředitelem Janem Míškem, t: 777 744 955, misek@bonifantes.cz, http://www.bonifantes.cz . V druhém školním týdnu pracovníci  Bonifantes  budou v naší škole provádět v dopoledních hodinách nábor a vytipují vhodné adepty do kroužku.

nabidka-krouzku-zs-studanka-20172018

prihlaska-zs-studanka

prihlaska-do-klubu-daito-ryu-studanka

studanka-krouzky-vych

quilling-ukazka-prace

prazdna-prihlaska-1-ddm-alfa

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy