ZŠ Pardubice - Studánka - Ředitelské volno 29. 9. 2017

Ředitelské volno 29. 9. 2017

Vážení ro­di­če,

     jak js­me již avizova­li 11. září na třídních schůz­kách a pro­střednic­tvím "Zpravo­daje", v pá­tek 29. 9. 2017 vy­hlašu­ji ře­di­tel­ské volno z organizačních a pro­voz­ních dův­o­dů.  Všem žákům 1. – 4. ročníku na­bízí­me náhradní pro­gram ve školní druži­ně od 7.00 – 15.00 ho­din. ŠJ v ­ten­to den ne­va­ří.  

Případní záj­em­ci o ŠD

     DO STŘE­DY 27. 9. 2017  do 11 hod. - na­piš­te na milenaknollovaseznamcz pou­ze pokud má­te záj­em o vy­uži­tí  ŠD.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy