ZŠ Pardubice - Studánka - 2.A. Učivo do 1.2.2018

2.A. Učivo do 1.2.2018

Aktualizováno 1. února 2018, 13:18
25. října 2017, 10:19 Mgr. Jaroslava Oplatková

ČJ - pro­j­dě­te cvi­čení do s. 63 + Pě­ti­mi­nu­tovky s.4 dokon­čit a s. 5 2. slou­pe­ček (1. už je ho­tový)

Psaní - do  r, ř

Čtení - č­tě­te si ja­kou­ko­liv kni­hu

ČJS - Prvou­ka s. 38 - 39

M - dokon­čeno vše v 1. dílu učebni­ce, 2. díl s. 4 a 5

AJ - Fo­od (jídlo) - slovní zá­s­o­ba+ I like..., I don´t like ... + mezipřed­mě­tové vztahy ( co nám po­sky­tuje po­le...) - pra­covní se­šit s.24

Příj­em­né dny.

Mgr. Jaroslava Oplatková
Tento článek přečetlo již 82 čtenářů (0 dnes).