ZŠ Pardubice - Studánka - Duchové a strašidla na Studánce 2017

Duchové a strašidla na Studánce 2017

Dě­kuje­me všem paním uči­telkám, pánům uči­te­lům a  paním vychova­telkám za přípravu ak­ce, po­síl­á­me velkou po­chvalu všem žákům a žá­kyním, kte­ří se po­dí­l­e­li na re­a­liza­ci, a dě­kuje­me všem návš­těvníkům za účast.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy