ZŠ Pardubice - Studánka - Duchové a strašidla na Studánce 2017

Duchové a strašidla na Studánce 2017

Dě­­kuje­­me všem paním uči­­telkám, pánům uči­­te­­lům a  paním vychova­­telkám za přípravu ak­­ce, po­­síl­­á­­me velkou po­chvalu všem žákům a žá­­kyním, kte­ří se po­­dí­l­e­­li na re­a­­liza­­ci, a dě­­kuje­­me všem návš­­těvníkům za účast.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy