ZŠ Pardubice - Studánka - Den otevřených dveří školy

Den otevřených dveří školy

Vážení zákonní zástup­­ci žá­­ků ško­ly, ro­­di­­če bu­­dou­­cích ško­lá­­ků a další přízn­iv­­ci ško­ly!

Dovo­l­­te nám pozvat Vás na Den otevřených dve­ří na­ší ško­ly, který proběhne

 21. úno­ra 2018 od 9 do 12 ho­­din a od 14 do 16.30 ho­din.

Od 9 do 12 ho­­din můž­e­­te sle­­dovat prá­­ci v ­ho­­di­nách ne­­bo se zú­­častni­t pro­­hlídky ško­ly.

Pro­­hlídka ško­ly za­­­číná vž­­dy v ­­ce­lou ho­­di­nu (9, 10, 11 ho­­din) u vcho­­du hlavní bu­­dovy.

Od 14 do 16.30 ho­­din si můž­e­­te pro­­hlédnout výs­­tavky pra­­cí žá­­ků, prá­­ci v záj­­­mových krouž­c­ích ne­­bo se zú­­častnit pro­­hlídky ško­ly.

Pro­­hlídka ško­ly za­­­číná vž­­dy v ­­ce­lou ho­­di­nu (14, 15, 16 ho­­din) u vcho­­du hlavní bu­­dovy.

                                                                  Ve­­dení ško­ly

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy