ZŠ Pardubice - Studánka - Třídní schůzky- 8. 1. 2018

Třídní schůzky- 8. 1. 2018

Vážení ro­­di­­če,

dnes pro­­běh­nou od 18 hod na ZŠ Par­­du­­bi­­ce-Stu­­dánka třídní schůz­ky. Na par­­kování v oko­lí ško­ly bu­de do­hlížet měst­ská po­­li­­cie, kte­rá mu­­sí re­a­go­­vat na stížnos­­ti míst­ních ob­­čanů. Těm ro­­di­­če čas­­to par­ku­­jí na soukro­mých po­zem­­cích. Pokud již ne­bu­­de mís­­to na za­­par­­kování u ško­ly, vy­­uži­j­­te pro­­­sím i vz­­dál­enější uli­­ce.

Připomínám, že od 17 hodin proběhne v posluchárně školy schůzka zástupců SRPŠ.

Od 17.30 v jídelně školy schůzka VP s rodiči žáků 9. tříd- informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU.

Od 18.45 v posluchárně školy (hl. budova) schůzka VP s rodiči žáků  5. tříd- zájemci o víceleté gymnázium.

Dě­­kuje­­me za po­chopení.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy