ZŠ Pardubice - Studánka - Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Pardubice - Studánka na

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Pardubice - Studánka na

Vážení ro­­­­di­­­­če žá­­­ků bu­­­dou­­­cích 1. tříd,

dě­­­kuje­­­me Vám za pro­­­je­­­vení dův­ě­­­ry s níž js­­­te si k ­­­zápi­­­su svého dí­t­ě­­­te do 1. tří­­­dy vy­­­bra­­­li právě na­ší ško­lu, a je nám vel­­­­mi lí­­­­to, že z kapa­­­­ci­t­ních dův­o­­­­dů ne­můž­e­­­­me při­jmout všech­­­­ny dě­­­­ti, kte­­­­ré se le­­­­tos do na­ší ško­ly k ­­­zápi­­­su do­stavi­ly.

Při při­­­­jím­ání js­­­­me po­stu­po­va­­­­li dle pře­­­­dem daných kri­­­­térií.

V při­loženém sou­­­bo­­­ru nalezne­­­te seznam dětí – je­­­jich regis­tračních čí­­­sel -  kte­­­ré byly na zákla­­­dě použi­tí kri­­­térií při­ja­­­ty.

Při­ja­­­tým dě­­­tem ne­bu­­­de roz­hodnutí v pí­­­sem­né po­­­do­­­bě do­ru­­­čováno, můž­e­­­te si je ale vy­­­zvednout v kan­­­ce­láři ško­ly v týd­­­nech od 14. - 25. 5. 2018.

roz­hodnu­ti-o-pri­je­ti-k-zv-pro-sk

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy