ZŠ Pardubice - Studánka - 3.A Učivo do 27.9. 2018

3.A Učivo do 27.9. 2018

Aktualizováno 29. září 2018, 23:25
4. května 2018, 22:47 Mgr. Jaroslava Oplatková

Dě­ti, kte­ré ne­byly ve ško­le, si mo­hou do­plnit násle­du­jí­cí:

ČJ - Pě­ti­mi­nu­tovky s.4 2 slou­pečky , učebni­ce - vše do s. 9

Čt - do­má­cí čít­anka - Ces­tička k do­movu - na­u­čit zpamě­ti

Ma­te­ma­tika - do str. 66 - ná­s­o­bilka 5, po­čít­ání se závor­ka­mi UČ s. 12 a 14

ČJS - do s. 7

AJ - Unit 2 - UČ do s. 10, PS s. 10/1

 Pře­ji příj­em­ný pro­dlou­žený víkend.

Mgr. Jaroslava Oplatková