ZŠ Pardubice - Studánka - 3.A Učivo do 4.1. 2019

3.A Učivo do 4.1. 2019

Aktualizováno 6. ledna 2019, 00:33
4. května 2018, 22:47 Mgr. Jaroslava Oplatková

Dě­ti, kte­ré ne­byly ve ško­le, si do­plní násle­du­jí­cí:

ČJ - uč. s. 38

Ma­te­ma­tika - 2. díl s. 3

AJ - Unit 4 - ko­miks - učebni­ce s. 30 + PS s. 36

ČJS - s. 24/7 a s. 25 (test)

V pon­dělí 7.1. jde­me do divad­la (Bu­dulínek z hu­debky) - vy­bír­a­li js­me 80 Kč - pro­sím, při­nes­te v pon­dělí. Rozvrh: M, ČJS

Upo­zorňu­ji ro­di­če, že od 18 ho­din je třídní schůz­ka.

Mgr. Jaroslava Oplatková