ZŠ Pardubice - Studánka - 2.A. Učivo do 15.6. 2018

2.A. Učivo do 15.6. 2018

Aktualizováno 17. června 2018, 00:52
4. května 2018, 22:47 Mgr. Jaroslava Oplatková

ČJ - Pě­ti­mi­nu­tovky s.18 ­ce­lá, u­čebni­ce do str. 104

Ps - Pís­anka s.32, 33

Ma­te­ma­tika - do str. 54 + ge­o­me­t­rie s. 83

ČJS - do s. 63

AJ - Unit 6 - PS s. 49 a 53

Vy­bír­ám 147 Kč (PS do 3. tří­dy, 8 Kč za do­pravu na sta­di­on u. V Rá­ji 24.5.a částku za fo­to­grafie). Připravuj­te učebni­ce k ode­vz­dání - na den 21.6.

Mgr. Jaroslava Oplatková