ZŠ Pardubice - Studánka - Organizace prvního týdne školního roku 2018/2019

Organizace prvního týdne školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 za­­­­číná v pon­­děl­í  3. září 2018.

V pon­­dělí 3. září pro­­­běh­ne jed­­­na vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­­­na.

Ro­­­di­­­če prvňáč­­­ků po přivít­­­ání ve tří­­­dách v 8 ho­­­din pozve­­­me na úvodní schůzku s ve­­­dou­­­cí školní druži­­­ny. Schůz­ka pro­­­běh­ne od 8.15 do 8.45 ve školní jí­­­delně.

Od 9 do 9.30 ho­­­din bu­­­dou na­ši prvňáč­­­ci pa­­­sováni na ško­láka – pa­­­sování dle po­­­ča­­­sí pro­­­běh­ne na školním hřiš­­­ti ne­­­bo v ­­­těl­­­o­­­cvičně.

Od 17 ho­­­din pro­­­běhn­­­ou v  1. tří­­­dách třídní schůz­ky.

V ú­­te­­rý 4. září bu­­­dou s žáky ve tří­­­dách po ce­­­lý den třídní uči­­­te­­­lé. Na 1. i na 2. stupni s vý­j­imkou 1. tříd pro­­­běhn­­­ou čtyři vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­­­ny třídnických pra­­­cí, v rám­­­ci kte­rých si žá­­­ci bu­­­dou mo­­­ci za­­­kou­pit se­ši­­­ty na školní rok. Od třídního uči­­­te­le zís­k­a­­­jí žá­­­ci infor­­­ma­­­ci o výši plat­­­by za se­ši­­­ty 3. září.

Tří­­­dy 1. stupně kon­­­čí po 4. vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­ně (11.50) a od­­­cháze­­­jí na oběd. Žá­­­ci 2. stupně se pá­­­tou vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­nu vy­­­u­­­ču­­­jí před­mět, kte­­­rý je učí je­­­jich třídní uči­­­tel a od­­­cháze­­­jí na oběd ve  12.45. 

Prvňáč­­­ci se v úte­­rý 4. září učí dvě vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­­­ny do 9.45 (od 9.45 funguje školní druži­­­na). Ve stře­­du 5.září tři vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­­­ny do 10,40 (od 10,40 funguje školní druži­­­na). Od 6. září za­­­­­číná výu­­­ka dle rozvr­hu ( čtyři vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­­­ny do 11.50). V tom­to týd­nu ješ­tě ne­pro­běhn­ou ne­po­vinné před­mě­ty - v 1. tř. AJ.

Všem žákům ško­ly pře­j­e­­­me do nového školního roku šťastné vy­­­kro­­­čení.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy