ZŠ Pardubice - Studánka - Zimní burza na Studánce

Zimní burza na Studánce

ZŠ Par­­du­­bi­­ce- Stu­­dánka po­řá­­dá ve školní jí­­delně

BUR­­ZU (zimního ob­le­­čení a spor­­tovních potřeb)


PON­­DĚLÍ 19. 11. 2018

Příj­­em:                15.00 - 16.30 hod.

Pro­­­dej:                17.00 – 18.00 hod.                              

Vý­d­ej:                  18.00 - 19.00 hod.

Při­­jím­á­­me:   Zimní i ko­leč­k­ové brus­le, lyže + bo­­ty, běžky+ bo­­ty, snow­­bo­ar­­dy + bo­­ty, při­l­­by, spor­­tovní obuv , zimní bun­­dy a za­­­teplené kalho­­ty.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy