ZŠ Pardubice - Studánka - Poděkování za dosavadní distanční výuku

Poděkování za dosavadní distanční výuku

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám alespoň touto formou velmi poděkoval za to, jak koordinujete dosavadní domácí práce svých dětí. 

Všichni naši učitelé byli hned od počátku instruováni, aby zadávali pro žáky práci v týdenním intervalu a v počtu hodin, které žáci v daném týdnu mají. Dále jsme se dohodli, že nebude zadávána práce s nutností tisku, protože ne všichni mají k dispozici tiskárnu. TU žáků 1. stupně zadávají hned od začátku mimořádné situace práci pro žáky přes email rodičů kvůli kontrole, která je u těchto malých dětí někdy nezbytná. Jsme si toho vědomi a velmi si toho vážíme. Učitelé na 2. stupni zadávají práci jen přes webové stránky. Hned 10.3. jsme se domluvili se správcem našich webových stránek, aby sekci "práce pro žáky" rozšířil o ročníky, což se stalo. Dále byli učitelé instruováni, aby všechny práce byly kvůli přehlednosti zadávány ve stejném formátu- předmět, třída a datum do kdy. Vše toto je dodržováno a i v pravém sloupci na našich stránkách je vše přehledně po ročnících dohledatelné, za což jsem všem svým pedagogům poděkoval. Máme spoustu kladných zpětných vazeb od rodičů našich žáků, kteří chápou tuto těžkou situaci. Každá škola distanční studium řeší dle svého a na žádné škole to není a ani nikdy nebude pro všechny zúčastněné strany ideální.

Jsme škola, která čím dál více do své výuky implementuje formativní hodnocení, které je založeno na jednoduchém, ale zásadním principu, že učení je proces, který probíhá výhradně v hlavách těch, kteří se učí. Mezi učením (teaching) a naučením se (learning) je prostor, který mohou překlenout jen sami žáci, když se snaží rozvíjet své dovednosti a vědění. Dovednost umět se učit, je dovednost důležitá pro celý život, a nikoliv pouze pro získání dobré známky - v tom vidíme smysl vzdělávání.

Skutečně nechceme, aby zejména se žáky 2. stupně u učení seděli rodiče. Víme, že někteří chodí do práce a už sama o sobě je tato mimořádná situace náročná pro všechny tři strany - žáka, rodiče i učitele. Žákům je tím dána možnost získat dovednosti a kompetence do praktického života. My jako pedagogové jim poskytujeme maximální podporu - jsme jim k dispozici a mohou nás kdykoliv oslovit a konzultovat.

Co je ale potřeba u žáků nastavit, je denní režim. Žák by se měl daný den věnovat těm předmětům, které by měl běžně ve škole. Protože má např. na 2. stupni 5 hodin matematiky, je v zadané práci 5 úkolů, ale na každý den jeden. Stejně tak u českého jazyka nebo AJ. Pokud si v pondělí zaznamená všechny úkoly ze všech předmětů, může se to jevit jako nezvládnutelné. Současná situace je nepříjemná, ale je to příležitost pro žáky naučit se organizovat svůj čas a dělit si den na pracovní část a odpočinkovou. A škole musí v každém dnu věnovat svůj čas.  Zatím opravdu nevíme, jak dlouho tato opatření potrvají a nelze nechat žáky bez práce. 

Pokud se žákovi nepodaří splnit všechny úkoly na 100 %, nevadí. Stačí zaslat to, co stihl, a vysvětlit v emailu, že zbytek byl nad jeho síly. To je v pořádku. Pokud je práce hodnocená, je to u ní napsáno, u ostatních prací jde spíše o evidenci toho, co a v jaké míře žáci zvládli. 

Smyslem a cílem je pro naši školu to, aby úkoly všichni žáci (i z různého sociokulturního prostředí) vypracovali podle svých možností samostatně a že není nutné být vždy stoprocentní. Je nutné si stanovit pevný čas, ve kterém se škole budou věnovat a rozdělit si úkoly "na kupičky". S tím jim můžete pomoci, pak už to nechte na dětech. Chyby nevadí, posouvají nás dál. Problémem je nečinnost.

Hodně sil všem.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy