ZŠ Pardubice - Studánka - Dějepis - 7.ročník

Dějepis - 7.ročník

1. ledna 2019, 18:42 Mgr. Tomáš Zářecký

Po­slední fak­to­grafický test v 1. po­lo­le­tí:

7A - 10. 1.

7B - 10. 1.

7C - 23. 1.

Poznávačka z 1. po­lo­le­tí:

7A - 17. 1.

7B - 17. 1.

7C - 16. 1.

U poznávačky bu­dou opět 3 možnos­ti, 1 vo­li­telná otáz­ka a 1 bo­nu­sová otáz­ka.

Po­slední ter­mín pro ode­vz­dání do­má­cích příprav pro ty, kte­ří tak ješ­tě ne­u­či­ni­li: 13. 1.

Řád­né ter­mí­ny byly pro článek po­slední den 2. mě­sí­ce po­lo­le­tí, pro úvaha dt­to 3. mě­síc, pro pre­zen­ta­ci dt­to 4. mě­síc.

Mgr. Tomáš Zářecký