ZŠ Pardubice - Studánka - Dějepis - 7.ročník

Dějepis - 7.ročník

1. ledna 2019, 18:42 Mgr. Tomáš Zářecký

Poslední faktografický test v 1. pololetí:

7A - 10. 1.

7B - 10. 1.

7C - 23. 1.

Poznávačka z 1. pololetí:

7A - 17. 1.

7B - 17. 1.

7C - 16. 1.

U poznávačky budou opět 3 možnosti, 1 volitelná otázka a 1 bonusová otázka.

Poslední termín pro odevzdání domácích příprav pro ty, kteří tak ještě neučinili: 13. 1.

Řádné termíny byly pro článek poslední den 2. měsíce pololetí, pro úvaha dtto 3. měsíc, pro prezentaci dtto 4. měsíc.

Mgr. Tomáš Zářecký