ZŠ Pardubice - Studánka - Výsledky a zadání testu č. 21. - 22. + konstrukční úlohy v matematických