ZŠ Pardubice - Studánka - 6.ABC - Dějepis - domácí úkoly pro II. pololetí

6.ABC - Dějepis - domácí úkoly pro II. pololetí

19. února 2018, 17:10 Mgr. Tomáš Zářecký

To­hle js­te do­sta­li už dříve v ho­di­ně, není to nic nového, stejně ja­ko úko­ly nej­sou nové, ale stejné ja­ko v prvním po­lo­le­tí a nej­bližší ter­mín ode­vz­dání je 31. bře­zen... Taže shrnu­to nej­slavnější vě­tou ve ve­smí­ru by Douglas N. Adams:"Don't panic!;)" 

de­jepis-do­ma­ci-uko­ly-pro-2

de­jepis-do­ma­ci-uko­ly-pro-2

(Sa­mozřejmě až po "Lu­ke, I am your father!")

Mgr. Tomáš Zářecký