ZŠ Pardubice - Studánka - 9.A Matematika

9.A Matematika

22. dubna 2018, 21:27 Ing. Petra Antlová

Mo­ji mi­lí deváťá­ci,

v příl­o­ze nalezne­te učivo "Funk­cí" k pro­cvi­čení na pí­semnou prá­ci, kte­rá vás če­ká ten­to tý­d­en ve čtvr­tek. Vy­pra­covaná cvi­čení mi můž­e­te no­sit ke kon­t­ro­le nejpoz­dění do stře­dy 25.4. do 8hod. Správná ře­šení bu­dou o­hodno­ce­na známkou za do­má­cí přípravu. Hodně štěs­tí.

opa­kovani-na-3-ctvrt­letni-pi­semnou-pra­ci

  

Ing. Petra Antlová